پیشینه

دانشگاه گیلان در بهمن ماه سال 1399 موفق به دریافت مجوز تأسیس کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی گردیده است و صدور کد اخلاق برای تمامی پروژه های تحقیقاتی از جمله پایان نامه ها، رساله های دکتری و طرح های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه با موضوعات حساس و مرتبط با آزمودنی های انسانی و حیوانی توسط این کمیته در سطح استان امکان پذیر می باشد. از اهم فعالیت های این کمیته بررسی پروپوزال طرح­ های تحقیقاتی، پایان­ نامه ­ها و رساله­ های دانشجویی با محوریت رعایت ملاحظات اخلاقی از قبیل رضایت و مد نظر قرار دادن حقوق آزمودنی ­ها، حفظ آزمودنی­ ها از خطرات احتمالی تحقیق، رازداری، مراعات حقوق همکاران، استفاده صحیح از اطلاعات، حفظ ارزش­های انسانی و اسلامی در انتخاب موضوع و روند انجام تحقیق، سیاستگذاری در امر اخلاق در پژوهش های علوم زیستی، انسانی، پزشکی و نیز ابلاغ آیین نامه ها و دستور العمل های کشوری می باشد. شایان ذکر است دانشگاه گیلان از جمله معدود دانشگاه‌های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که مجوز تأسیس کمیته اخلاق در پژوهش زیست پزشکی را اخذ نموده است.