بستن
FA EN AR RU FR CHI

تماس با ما

تلفن:     ۰۱۳۳۳۶۹۰۳۴۸  و ۰۱۳۳۳۶۹۰۳۳۸                

آدرس ما: رشت کیلومتر ۶ جاده رشت به قزوین مجتمع دانشگاه گیلان روبروی سازمان مرکزی دانشگاه حوزه معاونت پژوهش و فناوری

فاکس:   ۰۱۳۳۳۶۹۰۴۴۷