دکتر رضا ابراهیمی آتانی

    ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​


​​​​​دانشیار دانشکده فنی دانشگاه گیلان

گروه مهندسی کامپیوتر
پست الکترونیکی: 
-دکترای مهندسی برق الکترونیک از دانشگاه علم و صنعت 1389 - با درجه عالی
-کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک از دانشگاه علم و صنعت سال 1383 - با درجه عالی
-کارشناسی مهندسی برق الکترونیک از دانشگاه گیلان سال 1381 - با رتبه ممتاز
 

 

 دکترعلی مرتضی پور    


​​​​​​​

دانشیار گروه فیزیک

پست الکترونیکی: 
 

کارشناسی: دانشگاه زنجان، فیزیک گرایش حالت جامد (بهمن سال ۱۳۸۱ تا بهمن سال ۱۳۸۵)

کارشناسی ارشد: دانشگاه زنجان، فیزیک اتمی و مولکولی-اپتیک کوانتومی (مهر سال ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۸۸)

دکتری: دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، فیزیک اپتیک-اپتیک کوانتومی ( مهر سال ۱۳۸۸ تا شهریور ۱۳۹۲)


 

 

   

 

دکتر علی چائی بخش لنگرودی
 

 

 رتبه علمی: دانشیار

 دانشکده: مهندسی مکانیک

 گروه: دینامیک، کنترل و ارتعاشات

تحصیلات 

 . دکترا در مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (1383- 1388)

     عنوان رساله: مدلسازی و کنترل پیشرفته نیروگاه بخار یک‌گذر (به نظارت پرفسور علی غفاری)

· کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی (1381- 1383)

     عنوان پایان‌نامه: اصلاح سیستم کنترل یک زیرمجموعه بویلر نیروگاه بخار با شبکه‌های فازی عصبی (به نظارت پرفسور علی غفاری)

· کارشناسی مهندسی مکانیک - دانشگاه گیلان (1377- 1381)

  عنوان پایان‌نامه: طراحی و ساخت دستگاه پرتاب توپ تنیس (به نظارت دکتر مجید علی‌طاولی - مهندسی فرزاد ظرافت انگیز)

· دیپلم ریاضی فیزیک - دبیرستان میرزاکوچک خان رشت (استعدادهای درخشان)  (1377)

پست الکترونیکی:  chaibakhsh@guilan.ac.ir
 

 

 

 

دکتر جواد صیاد امین

 

​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​

رتبه علمی : دانشیار

​​​​​​​دانشکده : فنی

گروه : مهندسی شیمی

پست الکترونیکی: 

 

دکتر نوید قوی حسین زاده
 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​استاد گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی

 

متولد سال 1359 در شهرستان رشت

فارغ التحصیل رتبه اول مقطع کارشناسی در سال 1382

رتبه اول آزمون سراسری کارشناسی ارشد در سال 1382

انتخاب به عنوان استعداد درخشان کشور از سوی سازمان سنجش آموزش کشور در سال 1382

فارغ التحصیل رتبه اول مقطع کارشناسی ارشد در سال1384

رتبه اول آزمون ورودی مقطع دکتری تخصصی دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس در سال 1384

انتخاب به عنوان استعداد درخشان دانشگاه تهران در سال 1384

انتخاب به عنوان فارغ التحصیل برتر گروه علوم دامی از سوی دانشگاه تهران در سال 1384

فارغ التحصیل رتبه اول مقطع دکتری تخصصی در سال 1388  

انتخاب رسالۀ دکتری به عنوان رسالۀ برتر در هجدهمین جشنوارۀ پژوهش دانشگاه تهران در سال  1388