بستن
FA EN AR RU FR CHI

وبینارهای دانشگاه گیلان

وبینار و گفتگوی آنلاین با موضوع:

کووید-19: صنعت طیور در دوران بحران همه گیری و پسا کرونا (گروه علوم دامی دانشکده علوم کشاورزی)

لینک وبینارهای گروه علوم دامی

  

 

وبینار و گفتگوی آنلاین با موضوع:

بررسی اثرات شیوع ویروس کرونا بر شهر و برنامه ریزی شهری (گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری)

 

وبینار و گفتگوی آنلاین با موضوع:

 دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

  

 

وبینار و گفتگوی آنلاین با موضوع:

 دانشکده معماری و هنر