بستن
FA EN

اعطای مجوز تاسیس و افتتاح مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی در دانشگاه گیلان

اعطای مجوز تاسیس و افتتاح مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی در دانشگاه گیلان


اعطای مجوز تاسیس و افتتاح مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی در دانشگاه گیلان

آدرس کوتاه :