بستن
FA EN AR RU FR CHI

گردهمائی محصولات ترا ریخته: سلامت محیط زیست و امنیت غذایی در دانشگاه برگزار می شود

گردهمائی محصولات ترا ریخته: سلامت محیط زیست و امنیت غذایی در دانشگاه برگزار می شود


گردهمائی محصولات ترا ریخته: سلامت محیط زیست و امنیت غذایی در دانشگاه برگزار می شود

استفاده از مهندسی ژنتیک و محصولات تراریخته از جمله فناوری های نوین در رشد و توسعه کشور است که در اسناد بالا دستی نظام جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید ویژه قرار گرفته است که بر اساس آمارهای منتشره توسط منابع رسمی در جهان گرایش و مقبولیت استفاده از این تکنولوژی و این محصولات در جهان به نحو چشم گیری در ۱۰ سال گذشته افزایش یافته است.

با توجه به رشد سریع جمعیت و افزایش گرسنگی در جهان  و مشکلات عدیده زیست محیطی ناشی از استفاده گسترده از سموم خطرناک در مزرعه و باغات، بهره گیری از این تکنولوژی که  در واقع مسیری نوین در جهت "افزایش عملکرد محصولات مهم و استراتژیک، مقابله با استرس های محیطی بخصوص کم آبی، کاهش استفاده از سموم کشاورزی و….." محسوب می شود باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

بررسی ابعاد مختلف استفاده از این تکنولوژی و محصولات تراریخته  و بحث و تبادل نظر در این خصوص در محافل علمی و تخصصی کشور به خصوص دانشگاهها امری مهم و ضروری است. در راستای ضرورت بهره گیری از فناوری های نوین در توسعه کشاورزی کشور و بحث و تبادل نظر در خصوص استفاده از محصولات تراریخته، گردهمایی علمی " محصولات ترا ریخته: سلامت محیط زیست و امنیت غذایی  " با حضور متخصصین و پژوهشگران کشور در دانشگاه گیلان برگزار می شود.

از عموم دانشگاهیان و پژوهشگران برای شرکت در این گردهمائی علمی دعوت به عمل می آید.

زمان: چهارشنبه ۲۹/۲/۱۳۹۵ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۳

مکان: تالار حکمت – سالن شماره3