بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه آموزشی " ایمنی و بهداشت کار (HSE عمومی)" برگزار شد

کارگاه آموزشی " ایمنی و بهداشت کار (HSE عمومی)" برگزار شد


کارگاه آموزشی " ایمنی و بهداشت کار (HSE عمومی)" برگزار شد

در راستای ارتقای آگاهی های ایمنی و مهارتی کارشناسان، دوره آموزشی دو روزه ای با عنوان" ایمنی و بهداشت کار (HSE عمومی)" توسط آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گیلان طی روزهای 27 و 28 دی ماه 1396 در محل سالن شورای معاونت پژوهش و فناوری با حضور 30 کارشناس دانشکده های فنی، مکانیک و علوم پایه و مرکزی برگزار شد. در این کارگاه آقای مهندس محمد مهدی ایزدی از مدرسان پژوهشگاه ملی استاندارد ایران در بخش اول به ضرورت رعایت اصول ایمنی در سه حوزه سلامت پرسنلی، ایمنی محیط کار و حفاظت از محیط زیست پرداخته و در بخش دوم مطالبی در خصوص نحوه مدیریت بحرانها در مراکز آموزشی و تحقیقاتی در مقابله با حوادث غیر مترقبه نظیر سیل و زلزله و آتش سوزی ارائه دادند. در پایان دوره به کارشناسان شرکت کننده در این دوره آموزشی، آزمون کتبی به عمل آمد که گواهینامه معتبر و مورد تایید پژوهشگاه استاندارد اعطاء خواهد شد. بدیهی است برای کارشناسان سایر دانشکده ها نیز بزودی دوره های مشابه برگزار خواهد شد.