بستن
FA EN AR RU FR CHI

همایش ملی توسعه روستایی، اشتغال و کارآفرینی برگزار شد

همایش ملی توسعه روستایی، اشتغال و کارآفرینی برگزار شد


همایش ملی توسعه روستایی، اشتغال و کارآفرینی برگزار شد

همایش ملی توسعه روستایی، اشتغال و کارآفرینی توسط دانشگاه گیلان و با مشارکت انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران و همچنین همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان، در روز 29 بهمن 1399 به صورت مجازی برگزار شد. 

 دکتر مجید یاسوری دبیر علمی این همایش گفت: این همایش به منظور بررسی و آسیب شناسی جزء 1 بند الف ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه و با محورهای اشتغال روستایی، کارآفرینی روستایی، بازاریابی و آسیب شناسی طرح توسعه اقتصادی و اشتغال روستایی به میزبانی دانشگاه گیلان برگزار شد. در مجموع تعداد 60 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که تعداد 42 مقاله به صورت ارائه و پوستر توسط کمیته علمی پذیرفته شد که از این تعداد با توجه به محدودیت های موجود 7 مقاله ارائه شد. 
شایان ذکر است، در مراسم افتتاحیه این همایش، دکتر سید ضیاالدین میرحسینی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان، دکتر حبیب جباری معاون توسعه روستایی و محلی سازمان برنامه و بودجه کشور،کیوان محمدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان و دکتر حسن افراخته رئیس انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ایران سخنرانی کردند. همچنین دکتر فرشاد مؤمنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر علی اکبر عنابستانی استاد دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر فاطمه پاسبان عضو هیأت علمی موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی و دکتر زهرا رهایی کارآفرین برتر کشوری نیز به عنوان سخنرانان ویژه این همایش سخنرانی کردند. در این همایش، تعداد 7 نفر از پژوهشگران، مقالات خود را ارائه نمودند.


 

آدرس کوتاه :