بستن
FA EN AR RU FR CHI

نمایه سازی نشریه Jmm در پایگاه استنادی Scopus

نمایه سازی نشریه Jmm در پایگاه استنادی Scopus


نمایه سازی نشریه Jmm در پایگاه استنادی Scopus

Journal of Mathematical Modeling دانشکده علوم ریاضی جهت نمایه سازی در Scopus که یکی  از نمایه های استنادی معتبر می باشد پذیرفته شده است. ضمن تشکر از زحمات مسئولین نشریه خصوصا سردبیر و مدیر مسئول محترم جهت پیگیری امور مربوطه، معاونت پژوهشی دانشگاه این موفقیت را به همکاران دانشگاهی تبریک عرض می نماید.