بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست کمیته علمی هفته پژوهش و فناوری سال 94 استان گیلان

نشست کمیته علمی هفته پژوهش و فناوری سال 94 استان گیلان


نشست کمیته علمی هفته پژوهش و فناوری سال 94 استان گیلان

در ابتدا آقای دکتر میرحسینی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان، ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) افزودند از آنجا که توسعه علمی کشور مرهون پژوهش و تحقیقات است هفته پژوهش فرصت مناسبی جهت شناخت پژوهشگران و دستاوردهای نوین تولید شده توسط آنان است. در این جلسه ضمن بررسی آیین نامه های استانی و کشوری انتخاب پژوهشگر برتر، تصمیمات زیر اتخاذ گردید. -مقرر گردید پژوهشگران در 9 کارگروه به شرح زیر انتخاب شوند: 1-انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و واحدهای پژوهشی در گروه علوم پزشکی و دامپزشکی 2-انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و واحدهای پژوهشی در گروه کشاورزی و منابع طبیعی 3-انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و واحدهای پژوهشی در گروه علوم پایه 4-انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و واحدهای پژوهشی در گروه علوم انسانی 5-انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و واحدهای پژوهشی در گروه فنی و مهندسی 6-انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاهها، مراکز آموزش عالی و واحدهای پژوهشی در گروه هنر 7-انتخاب پژوهشگر برتر وزارتخانه ها و سازمانهای اجرایی 8-واحدهای فناور و ایده برتر 9-دانش آموز پژوهنده -مقرر گردید در خصوص تعداد منتخبین و نحوه‌ی انتخاب پژوهشگران، در جلسه آتی تصمیم گیری شود. -مقرر گردید هر پژوهشگر فقط در یک کارگروه و از طریق سازمان مربوطه خودش شرکت نماید. -پیشنهاد گردید انتخاب دانش‌آموز پژوهنده نیز برای اجرایی شدن، از طریق کارگروه مربوطه در کمیته علمی صورت پذیرد. -مقرر گردید دانشجویان متقاضی، مطابق حوزه‌ی فعالیت های پژوهشی خود در کارگروههای ذکر شده شرکت نمایند. -مقرر گردید پیشنهادهای این جلسه در ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری مطرح گردد.