بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست معاون پژوهشی دانشگاه با مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان

نشست معاون پژوهشی دانشگاه با مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان


نشست معاون پژوهشی دانشگاه با مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان