بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست مشترک معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان

نشست مشترک معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان


نشست مشترک معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان

پیرو تفاهم نامه مشترک دانشگاه گیلان با دانشگاه علوم پزشکی گیلان اولین جلسه مشترک برای پیگیری مفاد تفاهم نامه در روز یکشنبه 26 مهر 1394 با حضور دکتر آبتین حیدرزاده معاون فناوری و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی گیلان در دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه برگزار شد.
دکتر سیدضیاء الدین میر حسینی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان در این نشست ایجاد هماهنگی و پیگیری توسعه فعالیت ها و اجرای پروژه های مشترک بین دانشگاهی را مستلزم تشکیل کارگروه مشترک و معرفی اعضا از سوی هر دو دانشگاه در بازه زمانی کوتاه مدت جهت بررسی زمینه های مورد علاقه طرفین و ارائه به مسئولین دو دانشگاه برای تصویب و اجرا دانست. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان از تاسیس آزمایشگاه مرکزی جامع زیست فناوری که زمینه همکاری مشترک بین دانشگاهی را دارا بوده و مکمل یکدیگر باشند را از دیگر محورهای همکاری برشمرد و خاطر نشان کرد:تجهیز آزمایشگاه جامع زیست فناوری توسط دانشگاه ها منوط به تشکیل کارگروه تخصصی تجهیزات آزمایشگاهی و بررسی های اولیه خواهد بود. دکتر میرحسینی تعریف پروژه های مشترک با همکاری دو دانشگاه که هریک از دانشگاه ها به سهم خود پس از مصوب نمودن پروژه ها حمایت از آن را متقبل شوند را از محورهای همکاری دانست. 
دکتر حیدر زاده معاون فناوری و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیز در این نشست با تاکید بر نقش آزمایشگاه جامع زیست فناوری برای ارائه خدمات به استان و حتی کشور اشاره گفت:امکان فراهم آوردن شرایط مناسب برای درآمدزایی آزمایشگاه جامع پس از راه اندازی نیز مهیا خواهد شد.
وی همچنین با توجه به نقش علوم نوین و همچنین عدم تفکیک پذیری آنها از دانش پزشکی،خواستار برگزاری نشست های علمی مشترک بین گروهی برای کاربردی کردن هرچه بهتر این علوم در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی شد.
شایان ذکر است در 27 مرداد ماه سال جاری تفاهم نامه همکاری میان دانشگاه گیلان و دانشگاه علوم پزشکی گیلان با هدف تحقق آرمان های نقشه جامع علمی کشور و با موضوعاتی همچون اجرای طرح های پژوهشی و فناوری مشترک، استفاده از ظرفیت های علمی و اجرایی متقابل،تأسیس شرکت های دانش بنیان و توسعه همکاری های مشترک ملی و بین المللی به امضای رؤسای دو دانشگاه رسیده بود.