بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست مشترک معاون پژوهشی دانشگاه با رئیس انستیتو بین المللی ماهیان خاویاری

نشست مشترک معاون پژوهشی دانشگاه با رئیس انستیتو بین المللی ماهیان خاویاری


نشست مشترک معاون پژوهشی دانشگاه با رئیس انستیتو بین المللی ماهیان خاویاری

در ابتدای جلسه آقای دکتر میر حسینی ضمن خوش آمدگویی، به بیان ظرفیت های دانشگاه و اهمیت تقویت فعالیت های مشترک پرداخت. سپس سرکار خانم دکتر فلاحی زمینه های همکاری مشترک را اشاره نمودند. در ادامه جلسه آقای دکتر اسمعیلی ورکی، به بیان اولویت های پژوهشکده و برنامه های کاری در حوزه علوم دریایی نظیر سلامت آبزیان، اثرات پرورش ماهی در قفس و برگزاری کارگاه بین المللی چالش های محیط زیستی دریای خزر و استفاده از ظرفیت های دانشگاه و انستیتو در پیشبرد تحقیقات کاربردی پرداختند. سپس آقای دکتر بانی، به موضوع برگزاری کارگاه های بین المللی مشترک با آن مرکز در حوزه های مختلف علوم دریایی پرداختند. مقرر شد که انستیتو محورهای مورد علاقه در برگزاری کارگاه های بین المللی را به دانشگاه منعکس نموده و همچنین نمایندگان دانشگاه در کمیته فنی انستیتو موضوعات تحقیقاتی مورد نظر و اولویت های آنها را به دانشگاه گزارش دهند.