بستن
FA EN AR RU FR

نشست با دبیر ستاد توسعه فناوری صنایع دانش بنیان دریایی در معاونت پژوهشی

نشست با دبیر ستاد توسعه فناوری صنایع دانش بنیان دریایی در معاونت پژوهشی


نشست با دبیر ستاد توسعه فناوری صنایع دانش بنیان دریایی در معاونت پژوهشی