بستن
FA EN AR RU FR CHI

نحوه ي پرداخت گرنت به اعضا هيات علمي تازه استخدام شده

نحوه ي پرداخت گرنت به اعضا هيات علمي تازه استخدام شده


نحوه ي پرداخت گرنت به اعضا هيات علمي تازه استخدام شده

به استحضار میرساند بر اساس مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه در خصوص پرداخت پژوهانه 94 اعضای محترم هیات علمی، مقرر شد اعضای هیات علمی تازه استخدام (با تاریخ استخدام از ابتدای 1392 به بعد) و اعضای هیات علمی که مجری دوره تحصیلات تکمیلی نیستند، در صورت تمایل به جای استفاده از اعتبار پژوهانه یک طرح پژوهشی ارائه نموده و پس از داوری(یک داور داخلی و یک داور خارجی) و تصویب در شورای پژوهشی دانشکده و دانشگاه نسبت به اجرای طرح اقدام نمایند.جزئیات در خصوص اینگونه طرح ها به زودی از طریق معاونین محترم پژوهشی دانشکده ها اطلاع رسانی خواهد شد.