بستن
FA EN AR RU FR

مقاله عضو هیات علمی دانشگاه گیلان جز مقالات با بیشترین ارجاع انتخاب شد

مقاله عضو هیات علمی دانشگاه گیلان جز مقالات با بیشترین ارجاع انتخاب شد


مقاله عضو هیات علمی دانشگاه گیلان جز مقالات با بیشترین ارجاع انتخاب شد

مقاله دکتر خجسته  با دو تن از دانشجویان دکتری خود با نام هادی داود هزاری و وحید عدالت پور  در ژورنال معتبر و شاخص Numerical Linear Algebra with Applications جزء مقالات با بیشتر ارجاعات این ژورنال در سال های ۲۰۱۵-۲۰۱۴  انتخاب شده است. معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان ضمن تبریک به آقای دکتر خجسته برای ایشان آرزوی توفیق می نماید