بستن
FA EN AR RU FR CHI

مقاله عضو هیات علمی دانشگاه گیلان جز مقالات با بیشترین ارجاع انتخاب شد

مقاله عضو هیات علمی دانشگاه گیلان جز مقالات با بیشترین ارجاع انتخاب شد


مقاله عضو هیات علمی دانشگاه گیلان جز مقالات با بیشترین ارجاع انتخاب شد

مقاله دکتر خجسته  با دو تن از دانشجویان دکتری خود با نام هادی داود هزاری و وحید عدالت پور  در ژورنال معتبر و شاخص Numerical Linear Algebra with Applications جزء مقالات با بیشتر ارجاعات این ژورنال در سال های ۲۰۱۵-۲۰۱۴  انتخاب شده است. معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان ضمن تبریک به آقای دکتر خجسته برای ایشان آرزوی توفیق می نماید