بستن
FA EN AR RU FR CHI

مقاله عضو هیات علمی دانشگاه در چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی برگزیده شد

مقاله عضو هیات علمی دانشگاه در چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی برگزیده شد


مقاله عضو هیات علمی دانشگاه در چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی برگزیده شد

 مقاله دانشجوی آقای دکتر اسدا... محمدی عضو محترم هیئت علمی گروه شیمی با عنوان " سنتز نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم اصلاح شده توسط گلایسین- بتا سیکلودکسترین برای جذب مواد رنگزا از محلول های آبی" در چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی که 23 تیرماه 1396در محل دانشگاه علامه طباطبایی در تهران برگزار گردید، برگزیده شد