بستن
FA EN AR RU FR CHI

مقالات

مقالات


مقالات

مديريت و كنترل تغييرات بارش و نقش آن در كاهش خسارتهاي ناشي از خشكسالي هاي اقليمي
[ دكتر مجيد جاوري ]
مرجع: سایت سازمان پدافند غیر عامل
طراحي سيستم اطلاعات مديريتي بحران هاي طبيعي
[ مهندس مهدي ستايش برحقي، جعفر ستايش برحقي ]
مرجع: سایت سازمان پدافند غیر عامل
برنامه ريزي براي کاهش خسارات ناشي از زلزله در نواحي با خطر پذيري بالا نمونه موردي محله چيذر تهران
[ سيد محسن علوي، دکتر محمد مسعود ]
مرجع: سایت سازمان پدافند غیر عامل
پدافند غير عامل در معماري راهکاري جهت کاهش خطرپذيري در برابر سوانح
[ دکتر اکبر حاجي ابراهيم زرگر، مهندس سارا مسگري هوشيار ]
مرجع: سایت سازمان پدافند غیر عامل
بررسی تأثیر رویکرد دینی بر کاهش مشکلات روانشناختی در حوادث غیرمترقبه طبیعی با مروری بر تجربه زلزله بم
[ دکتر علی زاده محمدی ]
مرجع: سایت سازمان پدافند غیر عامل
رویکردهای دینی و احادیث مذهبی درباره مخاطرات و حوادث غیرمترقبه طبیعی
[ سیدحسن حسینی ]
مرجع: سایت سازمان پدافند غیر عامل
يادداشتي براي خراسان استفاده از قرآن در بازمهندسي عمليات رواني
[ سرلشكر دكتر سيد حسن فيروزآبادي ]
مرجع: سایت سازمان پدافند غیر عامل
پدافند غیر عامل
[ ]
مرجع: سایت سازمان پدافند غیر عامل
پدافند غیر عامل آرامش خاطر و امنیت پایدار
[ ]
مرجع: سایت سازمان پدافند غیر عامل
راهبرد های پدافند غیر عامل
[ مهدی رمضانی ]
مرجع: سایت سازمان پدافند غیر عامل
تدوین راهبرد ملی پدافند غیر عامل در حوزه ارتباطات
[ محمد رضا لونی ]
مرجع: سایت سازمان پدافند غیر عامل