بستن
FA EN AR RU FR CHI

معاون رئیس جمهور: بدون پشتیبانی لازم از سوی دولت و بدون حضور دانشگاه امکان رشد صنعت وجود ندارد

معاون رئیس جمهور: بدون پشتیبانی لازم از سوی دولت و بدون حضور دانشگاه امکان رشد صنعت وجود ندارد


معاون رئیس جمهور: بدون پشتیبانی لازم از سوی دولت و بدون حضور دانشگاه امکان رشد صنعت وجود ندارد

دکتر محمد باقر نوبخت معاون رئیس جمهور در ارتباط تصویری با کنگره ملی همکاری‌های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی که در دانشگاه گیلان در حال برگزاری است با تاکید بر اینکه هدف ما برای توسعه و رفاه کشور به علت عدم تامین منابع بودجه و منابع ارزی لازم در شرایط تحریم همچنان باقی است، اضافه کرد: کشور در حال سازندگی و توسعه است و هر هفته طرح‌های زیربنایی افتتاح می‌شود.
دکتر نوبخت با اشاره به اینکه جهت رسیدن به اهداف توسعه‌ای با وجود محدودیت‌های منابع، باید از ساز و کارهای دیگر استفاده کرد، گفت: قطعاً بدون پشتیبانی لازم از سوی دولت و بدون حضور دانشگاه امکان رشد صنعت وجود ندارد.
وی به راهکارهای موجود برای رسیدن به اهداف توسعه‌ای اشاره کرد و ادامه داد: می‌توانیم از مسیرهای معمول برای توسعه استفاده کنیم و هر نهاد به وظایف خود عمل کند اما این امر برای شرایط عادی است در حالی که ما در شرایط غیرعادی هستیم.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه نقش دانشگاه‌ها در شرایط تحریمی برای توسعه کشور متفاوت است، تصریح کرد: دانشگاه باید بتواند ساز و کارهای نو و روش‌های دانش بنیان را فرا روی صنعت قرار دهد تا صنعت بهره‌وری لازم جهت توسعه را داشته باشد.
دکتر نوبخت استفاده از روش‌های نوین توسعه‌ای را عامل جبران فاصله‌های سنتی کشور با کشورهای صنعتی دانست و بیان کرد: این کنگره باید با وجود واقعیت‌هایی که در داخل و روابط بین الملل داریم نوعی از ساز و کارهای انحصاری کشور برای توسعه را شناسایی و معرفی نماید.

وی به راهکارهای موجود برای رسیدن به اهدافی توسعه‌ای اشاره کرد و ادامه داد: می‌توانیم از مسیرهای معمول برای توسعه استفاده کنیم و هر نهاد به وظایف خود عمل کند اما این امر برای شرایط عادی است در حالی که ما در شرایط غیرعادی هستیم.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه نقش دانشگاه‌ها در شرایط تحریمی برای توسعه کشور متفاوت است، تصریح کرد: دانشگاه باید بتواند ساز و کارهای نو و روش‌های دانش بنیان را فرا روی صنعت قرار دهد تا صنعت بهره وری لازم جهت توسعه را داشته باشد.

دکتر نوبخت استفاده از روش‌های نوین توسعه‌ای را عامل جبران فاصله‌های سنتی کشور با کشورهای صنعتی دانست و بیان کرد: این کنگره باید با وجود واقعیت‌هایی که در داخل و روابط بین الملل داریم نوعی از ساز و کارهای انحصاری کشور برای توسعه را به کار گیرد.

شایان ذکر است این کنگره با حضور 40 تن از مدیران عالی رتبه دولتی، مدیران و صاحبان شرکت ها و اعضای هیات علمی کشور به مدت دو روز در دانشگاه گیلان در حال برگزاری است.

آدرس کوتاه :