بستن
FA EN AR RU FR

مشارکت در تألیف کتاب Nonlinear Approaches in Engineering Applications توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

مشارکت در تألیف کتاب Nonlinear Approaches in Engineering Applications توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان


مشارکت در تألیف کتاب Nonlinear Approaches in Engineering Applications توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

جناب آقای دکتر علی جمالی عضو هیأت علمی گروه دینامیک، کنترل و ارتعاشات دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه گیلان در تألیف فصل نهم از کتاب « Nonlinear Approaches in Engineering Applications » مشارکت نمودند. این فصل از کتاب با عنوان « Genetic Programming Approaches in Design and Optimization of Mechanical Engineering Applications » که با همکاری نویسندگانی از RMIT University  و  The university of Adelaide کشور استرالیا و دانشگاه Xiamen کشور چین نگارش شده است، توسط انتشارات Springer به چاپ رسیده است.