بستن
FA EN AR RU FR CHI

مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه منصوب شد

مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه منصوب شد


مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه منصوب شد

بنا به پیشنهاد معاون پژوهش و فناوری و طی حکمی  از سوی رئیس دانشگاه گیلان،  دکتر محمود مرادی عضو هیأت علمی گروه مدیریت به سمت مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه منصوب شد. روابط عمومی  معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ضمن تقدیر از فعالیت های دکتر نجفی،برای دکتر مرادی در سمت جدید آرزوی توفیق می نماید.