بستن
FA EN AR RU FR

مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه منصوب شد

مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه منصوب شد


مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه منصوب شد

بنا به پیشنهاد معاون پژوهش و فناوری و طی حکمی  از سوی رئیس دانشگاه گیلان، دکتر مجید آروند عضو هیأت علمی گروه شیمی به سمت مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه منصوب شد. روابط عمومی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ضمن تقدیر از فعالیت های دکتر مرادی ،برای دکتر آروند در سمت جدید آرزوی توفیق می نماید.