بستن
FA EN AR RU FR CHI

لیست کتابهای در دست چاپ انتشارات دانشگاه گیلان در خرداد ماه 1394

لیست کتابهای در دست چاپ انتشارات دانشگاه گیلان در خرداد ماه 1394


لیست کتابهای در دست چاپ انتشارات دانشگاه گیلان در خرداد ماه 1394

وضعیت کتابهایی که از دانشکده‌ها تحویل انتشارات دانشگاه گیلان شده‌اند و در مراحل چاپ است به شرح فایل پیوست می باشد. لازم به ذکر است لیست کتابها از لینک زیر قابل دریافت است:

 

لیست کتابهای در مرحله چاپ انتشارات دانشگاه گیلان _ خردادماه 1394