بستن
FA EN AR RU FR CHI

قرار گرفتن مقاله چاپ شده در ژورنال Reproduction in Domestic Animals در رديف مقالات داراي بيشترين دانلود

قرار گرفتن مقاله چاپ شده در ژورنال Reproduction in Domestic Animals در رديف مقالات داراي بيشترين دانلود


قرار گرفتن مقاله چاپ شده در ژورنال Reproduction in Domestic Animals در رديف مقالات داراي بيشترين دانلود

مقاله آقای دکتر سید ضیاالدین میرحسینی و آقای دکتر نوید قوی حسین زاده از اعضای هیات علمی گروه علوم دامی با عنوان A Review on Prolificacy Genes in Sheep که در جلد 51 سال 2016 و صفحات 631 الی 637 مجله Reproduction in Domestic Animals به چاپ رسیده در ردیف مقالات دارای بیشترین تعداد دانلود این مجله معرفی شد  این ژورنال از مجلات ISI-WOS(Q2) و ناشر آن Wiley بوده و ضریب تاثیر سال 2017 این مجله 1/422 است. معاونت پژوهشی دانشگاه ضمن تبریک به مولفین محترم این مقاله برای این عزیزان توفیق روز افزون آرزو می نماید