بستن
FA EN AR RU FR CHI

فراخوان پژوهشی ویژه (کرونا) از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

فراخوان پژوهشی ویژه (کرونا) از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور


فراخوان پژوهشی ویژه (کرونا) از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور برای نخستین بار، فراخوان پژوهشی ویژه ای را با محوریت «مقابله با کرونا» منتشر کرد. در این فراخوان از پژوهش‌هایی که در زمینه پیشگیری، درمان و مقابله با عوارض فردی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مرتبط با ویروس کرونا انجام می گیرد حمایت خواهد شد.

بنابر این گزارش، در این فراخوان طرح های پژوهشی، دوره‌های پسادکتری و رساله های دکتری؛ بر اساس جدول برنامه زمانی اعلام شده با تمهیدات ویژه مورد حمایت قرار می‌گیرد.

از جمله تمهیدات ویژه می توان به ارسال طرح توسط متقاضی فارغ از اینکه متقاضی طرح در حال اجرا و یا در حال ارزیابی در سامانه صندوق دارد، اشاره کرد. (این امکان استثناَ در فراخوان پژوهشی ویژه (کرونا) اجرا خواهد شد.)

از متقاضیان دعوت می گردد؛ جهت کسب اطلاعات بیشتر (کلیک) نمایند.

جدول برنامه زمانی فراخوان پژوهشی ویژه (کرونا) ‌

آدرس کوتاه :