بستن
FA EN AR RU FR CHI

طراحی و ساخت دستگاه ضد عفونی کننده دست و اشیاء با روش ترکیبی پلاسما-فرابنفش توسط پژوهشگران دانشگاه گیلان: گامی در جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا

طراحی و ساخت دستگاه ضد عفونی کننده دست و اشیاء با روش ترکیبی پلاسما-فرابنفش توسط پژوهشگران دانشگاه گیلان: گامی در جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا


طراحی و ساخت دستگاه ضد عفونی کننده دست و اشیاء با روش ترکیبی پلاسما-فرابنفش توسط پژوهشگران دانشگاه گیلان: گامی در جهت مقابله با شیوع ویروس کرونا

آدرس کوتاه :