بستن
FA EN AR RU FR CHI

شماره جدید نشریه مدیریت و توسعه ورزش منتشر شد

شماره جدید نشریه مدیریت و توسعه ورزش منتشر شد


شماره جدید نشریه مدیریت و توسعه ورزش منتشر شد

شماره دوم( پاییز و زمستان 1393) از جلد سوم دوفصلنامه مدیریت و توسعه ورزش منتشر شد.

این نشریه حاصل فعالیت پژوهشی گروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان می باشد.

نشریه مدیریت و توسعه ورزش در راستای تحقق اهداف دانشگاه و ترویج علم در حوزه مدیریت ورزشی و علوم وابسته و مرتبط به آن در پی انتشار مقالات ارزنده و دستاوردهای علمی پژوهشی اساتید، دانشجویان و نخبگان ورزشی می باشد.

مجموعه عناوین شماره دوم از جلدسوم

1    راهبردهای توسعه گردشگری ورزشی تفریحی در ایران

محمدرضا معین فرد، پروین شوشی نسب، انوشیروان کاظم‌نژاد

2    مقایسۀ دیدگاه خبرگان در خصوص موانع جذب حامیان مالی در فوتبال حرفه‌ای ایران

محمد احسانی، رحیم رمضانی‌نژاد، فریبا عسکریان، مهدی آزادان

3    نقش مدیریت ورزش در طراحی آمیزه بازاریابی گردشگری ورزشی

افشار هنرور، مهدی خطیب‌زاده

4      بررسی تداوم قهرمانی مدال‌آوران نوجوان و جوان کشتی ایران در رده سنی بزرگ‌سالان از دیدگاه مدیران و مربیان

عباس خدایاری، حمید قاسمی، مهدی بابایی جعفری، بهمن عسگری، علی بابایی جعفری

5      تحلیل عوامل مؤثر بر رضایت و حضور تماشاگران در ورزشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

مهدی عمادی، مهتاب ناصح

5     رابطۀ بین کیفیت خدمات استخرهای شنا با رضایت­مندی و وفاداری مشتریان به قصد حضور آتی آنان

اسماعیل شریفیان، وحید ساعت­چیان، مسعود یمینی فیروز، منصور فیروزی، زینب محمدعلی نسب

6     رابطۀ بین مهارت ارتباطی با روابط بین فردی مدیران ورزشی استان گیلان

جواد حسین‌پور، سید عماد حسینی، مرتضی دوستی

7      تعیین معیارهای اساسی گزینش مربی به روش دلفی فازی و گزینش بهترین مربی با استفاده از تکنیک تاپسیس توسعه­یافته

اسماعیل ملک­اخلاق، ناهید درستکار احمدی، مهران مهدی­زاده، ناصر اخوان توکلی

8      بررسی نقش نیازهای خود تعریفی طرفداران بر قصد خرید آن‌ها از محصولات و خدمات شرکت­های حامی باشگاه‌های ورزشی

اصغر مشبکی اصفهانی، علی یاراحمدی، عاطفه کاشی‌پزان جوان، علی ناصری

9     بررسی میزان رضایت‌مندی از عملکرد کمیته‌های آمادگی جسمانی استان گیلان

علی محمد صفانیا، نوشین بنار، میترا پورسهراب

علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت اختصاصی مجله به آدرس:

http://research.guilan.ac.ir/jsmd/

نسبت به دریافت Pdf مقالات منتشر شده و ارسال مقالات تخصصی خود اقدام نمایند.

این مجله همچنین در سایت پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: http://www.isc.gov.ir/Default.aspx?lan=fa نمایه می گردد.