بستن
FA EN AR RU FR CHI

سرپرست گروه بررسی طرح های پژوهش و فناوری منصوب شد

سرپرست گروه بررسی طرح های پژوهش و فناوری منصوب شد


سرپرست گروه بررسی طرح های پژوهش و فناوری منصوب شد

در جلسه شورای پژوهش دانشگاه در روز سه شنبه مورخ 96/6/21  که در اتاق شورای  پژوهشکده گیلانشناسی برگزار گردید جناب آقای دکتر بهمن شریف زاده عضو محترم هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان با حکم معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه به عنوان سرپرست گروه بررسی طرح های پژوهش و فناوری منصوب شدند معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه برای آقای دکتر شریف زاده در پست جدید آرزوی توفیق دارد