بستن
FA EN AR RU FR

سرپرست گروه ارتباط با صنعت منصوب شد

سرپرست گروه ارتباط با صنعت منصوب شد


سرپرست گروه ارتباط با صنعت منصوب شد

در جلسه شورای پژوهشی  سه شنبه مورخ 95/5/19 جناب آقای دکتر حمزه امین طهماسبی عضو محترم هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان با حکم معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه به عنوان سرپرست گروه ارتباط با صنعت دانشگاه منصوب شدند معاونت پژوهش و فناوری برای آقای دکتر طهماسبی در پست جدید آرزوی توفیق دارد