بستن
FA EN AR RU FR CHI

سرپرست گروه ارتباط با صنعت منصوب شد

سرپرست گروه ارتباط با صنعت منصوب شد


سرپرست گروه ارتباط با صنعت منصوب شد

در جلسه شورای پژوهشی  سه شنبه مورخ 95/5/19 جناب آقای دکتر حمزه امین طهماسبی عضو محترم هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی شرق گیلان با حکم معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه به عنوان سرپرست گروه ارتباط با صنعت دانشگاه منصوب شدند معاونت پژوهش و فناوری برای آقای دکتر طهماسبی در پست جدید آرزوی توفیق دارد