بستن
FA EN AR RU FR

راه اندازی دستگاه Real Time PCR

راه اندازی دستگاه Real Time PCR


راه اندازی دستگاه Real Time PCR

به اطلاع کلیه همکاران دانشگاهی می رساند  که دستگاه Real Time PCR  در آزمایشگاه مرکزی گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه نصب و راه اندازی شده است. از آنجائیکه این دستگاه قابلیت ارائه خدمات علمی به  تحقیقات علوم بیولوژی در کلیه گرایش اعم از کشاورزی، منابع طبیعی،دام و طیور، علوم پزشکی را دارا می باشد لذا کارگروه تعمیر، تجهیز و ایمنی آزمایشگاهها از کلیه دانشجویان و همکاران عزیز دعوت می نماید که از دستگاه فوق بهره برداری لازم را داشته باشند