بستن
FA EN AR RU FR CHI

دومین نشست کمیته علمی هفته پژوهش و فناوری استان برگزار شد

دومین نشست کمیته علمی هفته پژوهش و فناوری استان برگزار شد


دومین نشست کمیته علمی هفته پژوهش و فناوری استان برگزار شد

دومین نشست کمیته علمی هفته پژوهش و فناوری به ریاست دکتر میرحسینی و با حضور رؤسای کارگروه ها، روز چهارشنبه مورخ 1397/09/14 ساعت 9 صبح در اتاق شورای حوزه ریاست دانشگاه گیلان در خصوص انتخاب پژوهشگران برتر استانی، برگزار گردید.

در این جلسه هر یک از اعضا، گزارش اقدامات انجام شده و نحوه بررسی پرونده های هر کارگروه را بیان کردند و نقطه نظرات و پیشنهادات خود را به منظور هر چه بهتر برگزار شدن این جشنواره در سالهای آتی ارائه نمودند. در ادامه، با توجه به امتیازات کسب شده پژوهشگران در کارگروه‌های تخصصی، اسامی پژوهشگران منتخب استانی نهایی و به دبیرکل ستاد اعلام گردید.