بستن
FA EN AR RU FR CHI

دومین خبرنامه علم سنجی منتشر شد

دومین خبرنامه علم سنجی منتشر شد


دومین خبرنامه علم سنجی منتشر شد

دومین خبرنامه علم سنجی توسط واحد علم سنجی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه منتشر شد

خبرنامه علم سنجی با هدف انتشار آخرین اخبار تولیدات علمی دانشگاه گیلان و آشنایی با مباحث مربوطه، توسط واحد علم سنجی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان، به صورت گاهنامه منتشر می شود.

گاهنامه خبری علم سنجی - شماره  تابستان 99

آدرس کوتاه :