بستن
FA EN AR RU FR CHI

دفاع از پایان نامه ارشد با عنوان«مدیریت پسماند ناشی از عملیات دریایی و بندری کشتی ها در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان»

دفاع از پایان نامه ارشد با عنوان«مدیریت پسماند ناشی از عملیات دریایی و بندری کشتی ها در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان»


دفاع از پایان نامه ارشد با عنوان«مدیریت پسماند ناشی از عملیات دریایی و بندری کشتی ها در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان»

در راستای سیاست های جدید دانشگاه برای تعریف پایان نامه ها برای حل مشکلات جامعه در تاریخ 19/06/1397 دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان «مدیریت پسماند ناشی از عملیات دریایی و بندری کشتی ها در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان» توسط دانشجوی کارشناسی ارشد رشته محیط زیست خانم شکوفه بخشی در دانشکده منابع طبیعی  با حضور ناظر سازمان بنادر و دریانوردی گیلان برگزار شد. این پایان نامه با حمایت مادی و معنوی سازمان بنادر و دریانوردی انجام شد. بر اساس یافته های این تحقیق سالانه مقدار 3052 تن از انواع زایدات در اداره کل بنادر تولید می شود که از این مقدار حدود 93 درصد از زایدات از طریق بازیافت و فروش جهت استفاده مجدد قابل کنترل می باشد و در حدود 4 درصد از زایدات جزو زایدات مخاطره آمیز بودند که بر اساس کنوانسون بازل و قانون حفاظت و بازیابی منابع طبقه بندی گردیدند و برای مدیرت آنها روش هایی مثل کاهش تولید، تفکیک و جداسازی، بازیافت و دفن بهداشتی پیشنهاد گردید. همچنین در این تحقیق برآورد هزینه های مربوط به جمع آوری و حمل و نقل پسماند اداره بنادر با استفاده از مدل (Waste Analyze Generation System) محاسبه شد و مشخص گردید که در سال 1396 مبلغی بالغ بر 585 میلیون تومان صرف جمع­آوری پسماندهای این مجتمع شده است  که با روش های بهینه مدیریت پسماند هزینه های موجود را می­توان کاهش داد.