بستن
FA EN AR RU FR CHI

در نشستی مجازی ظرفیت های صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور تشریح شد

در نشستی مجازی ظرفیت های صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور تشریح شد


در نشستی مجازی ظرفیت های صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور تشریح شد

نشست مجازی رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور با اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان گیلان به میزبانی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان برگزار شد که در این نشست حمایت ها و روش های توسعه همکاری این صندوق با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی گیلان تشریح و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

دکتر احمد رضی رئیس دانشگاه گیلان و نماینده وزیر علوم در استان گیلان، در ابتدای این نشست ضمن تقدیر از همکاری های صندوق با دانشگاه های استان به اهمیت حمایت های بیشتر این قبیل نهادها از پژوهشگران مستعد به ویژه اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها اشاره نمود.

دکتر افتخاری رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در این نشست به تبیین نقش و اهداف صندوق طی سال های اخیر پرداخت. وی ضمن تشریح انواع حمایت های این صندوق، توزیع استانی حمایت ها، حمایت های بین المللی و لزوم حمایت از طرح های مسئله محور را از برنامه های اصلی صندوق برشمرد.

دکتر سید ضیاالدین میرحسینی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان هم در این نشست بر لزوم تعامل بیشتر دانشگاه های استان و صندوق تاکید کرد.

شایان ذکر است در انتهای این برنامه نیز اعضای هیات علمی شرکت کننده در این نشست سوالات خود را با رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور مطرح کردند.

آدرس کوتاه :