بستن
FA EN AR RU FR CHI

دایر شدن کتابخانه مجازی pdf در دانشگاه گیلان

دایر شدن کتابخانه مجازی pdf در دانشگاه گیلان


دایر شدن کتابخانه مجازی pdf در دانشگاه گیلان

با توجه به لزوم افزایش سرانه مطالعه در کشور، توسعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی و نیز تشویق اهل علم و مطالعه و نیز زکات علم؛ طی ابتکار عملی اداره چاپ و نشر دانشگاه گیلان کتابخانه مجازی PDF در دانشگاه گیلان دایر نموده است. بدینوسیله از کلیه نویسندگانی که در انتشارات دانشگاه کتاب چاپ نموده اند می توانند رضایت خود را بصورت کتبی همراه فایل PDF و مشخصات کتاب به این اداره ارسال نمایند تا بصورت رایگان در اختیار علاقمندان قرار گیرد.