بستن
FA EN AR RU FR CHI

دانشگاه گیلان در جمع برترین دانشگاه های جامع کشور در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه قرار گرفت

دانشگاه گیلان در جمع برترین دانشگاه های جامع کشور در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه قرار گرفت


دانشگاه گیلان در جمع برترین دانشگاه های جامع کشور در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه قرار گرفت

براساس گزارش ارزیابی سالانه دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،  در اجرای طرح پایش سالیانه وضعیت دانشگاههای کشور، دانشگاه گیلان توانست حائز رتبه ششم دانشگاه های جامع کشور در "تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه درحال اجرا" شود. همچنین رتبه دانشگاه در سایر شاخص های مهم در میان دانشگاه های جامع کشور به شرح زیر است:

  • رتبه چهار در شاخص" تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه خاتمه یافته "
  • رتبه دو در شاخص " تعداد پروپوزال­های ارائه شده به صنایع و سازمانها"
  • رتبه چهار در شاخص " تعداد پایان نامه های مرتبط با قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه"

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان کسب این موفقیت را به دانشگاهیان و پژوهشگران تبریک عرض مینماید.

آدرس کوتاه :