بستن
FA EN AR RU FR

حمایت مالی از ثبت اختراعات خارجی (Patent)

حمایت مالی از ثبت اختراعات خارجی (Patent)


حمایت مالی از ثبت اختراعات خارجی (Patent)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در طرحی مشترک اقدام به حمایت مالی از ثبت اختراعات خارجی (Patent) توسط اعضای هیأت علمی و دانشجویان مراکز علمی، پژوهشی و فناوری نموده است. طی این توافق نامه پیش بینی شده است تا سقف 90% هزینه های ثبت اختراعات خارجی پرداخت گردد. 

توافق نامه همکاری

اطلاعات تکمیلی