بستن
FA EN AR RU FR CHI

حمایت مالی از ثبت اختراعات خارجی (Patent)

حمایت مالی از ثبت اختراعات خارجی (Patent)


حمایت مالی از ثبت اختراعات خارجی (Patent)

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در طرحی مشترک اقدام به حمایت مالی از ثبت اختراعات خارجی (Patent) توسط اعضای هیأت علمی و دانشجویان مراکز علمی، پژوهشی و فناوری نموده است. طی این توافق نامه پیش بینی شده است تا سقف 90% هزینه های ثبت اختراعات خارجی پرداخت گردد. 

توافق نامه همکاری

اطلاعات تکمیلی

آدرس کوتاه :