بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه کمیته هم اندیشی روند اجرای هفته پژوهش و فناوری استان گیلان

جلسه کمیته هم اندیشی روند اجرای هفته پژوهش و فناوری استان گیلان


جلسه کمیته هم اندیشی روند اجرای هفته پژوهش و فناوری استان گیلان

جلسه کمیته هم اندیشی روند اجرای هفته پژوهش و فناوری استان گیلان روز یکشنبه مورخ 3/11/95 با حضور روسای کارگروهها در حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان، دفتر معاون پژوهش و فناوری و رئیس کمیته علمی برگزار گردید. در این جلسه ضمن تبادل نظر در مورد مشکلات و چالشهای برگزاری هفته ی پژوهش، در خصوص تعداد گروهها ، تعداد منتخبین، تاریخ شروع به کار کمیته ی علمی هفته پژوهش،  جوایز پژوهشگران و تدوین آیین نامه های انتخاب پژوهشگران در کارگروهها تبادل نظر گردید.