بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه مشترک گروه پژوهشی کرم ابریشم با مراکز توسعه نوغانداری کشور و مرکز تحقیقات ابریشم کشور

جلسه مشترک گروه پژوهشی کرم ابریشم با مراکز توسعه نوغانداری کشور و مرکز تحقیقات ابریشم کشور


جلسه مشترک گروه پژوهشی کرم ابریشم با مراکز توسعه نوغانداری کشور و مرکز تحقیقات ابریشم کشور

جلسه مشترک گروه پژوهشی کرم ابریشم با مرکز توسعه نوغانداری کشور و مرکز تحقیقات ابریشم کشور در محل معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه برگزار گردید در این جلسه برگزاری همایش ملی ابریشم ایران در مهرماه سال 96، تشکیل کارگروه مشورتی بررسی مسائل نوغانداری، تاسیس موزه ابریشم ایران در استان گیلان و تدوین طرح های کلان ملی برای نوسازی نوغان تصویب و مورد حمایت قرار گرفت