بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه ستاد اجرایی هفته پژوهش و فناوری به منظور برگزاری مطلوب تر هفته پژوهش در استان تشکیل گردید

جلسه ستاد اجرایی هفته پژوهش و فناوری به منظور برگزاری مطلوب تر هفته پژوهش در استان تشکیل گردید


جلسه ستاد اجرایی هفته پژوهش و فناوری به منظور برگزاری مطلوب تر هفته پژوهش در استان تشکیل گردید

جلسه ستاد اجرایی هفته پژوهش و فناوری سالجاری مورخ 1397/09/17 ساعت 9 صبح در دفتر شورای ریاست دانشگاه و با عنایت به لزوم برنامه ریزی مطلوب تر جهت برگزاری شایسته هفته پژوهش و فناوری در استان، تشکیل گردید. در این نشست که به ریاست جناب آقای دکتر رضی رئیس دانشگاه و جانشین رئیس ستاد جشنواره پژوهش و فناوری استان، برگزار گردید؛ دبیران جشنواره ضمن ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته تاکنون، درخصوص برنامه ریزی جهت ایجاد وحدت رویه برای برگزاری این رویدات مهم، هم اندیشی و تبادل نظر کردند. شایان ذکر است، چگونگی و میزان ارائه تسهیلات به پژوهشگران؛ نحوه برپایی نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار؛ نحوه برگزاری جشنواره دانش آموزی، چگونگی تبلیغات در استان و... از جمله مباحث مطروحه در این نشست بود.