بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه بررسی راه کار حمایت ستاد توسعه زیست فناوری از برنامه اصلاح نژاد کرم ابریشم در ایران

جلسه بررسی راه کار حمایت ستاد توسعه زیست فناوری از برنامه اصلاح نژاد کرم ابریشم در ایران


جلسه بررسی راه کار حمایت ستاد توسعه زیست فناوری از برنامه اصلاح نژاد کرم ابریشم در ایران

پیرو حضور معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری طی نشستی با حضور آقای دکتر جعفر آقایی رئیس گروه زیست بانک ستاد توسعه زیست فناوری  و  رئیس مرکز ملی منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، معاون پزوهش و فناوری دانشگاه گیلان، مدیر گروه پژوهشی ابریشم ، رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور و رئیس مرکز تحقیقات ابریشم کشور و چند نفر از کارشناسان خبره ضمن بررسی تولی گری در تولید تخم نوغان والد در کشور موانع فعالیت شرکت های دانش بنیان در برنامه اصلاح نژاد کرم ابریشم و معرفی لاین ها و هیبریدهای تجاری کرم ابریشم بررسی شد.

آدرس کوتاه :