بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه افزایش تعامل علمی و تخصصی با حضور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و مدیرکل مدیریت بحران استان، برگزار شد

جلسه افزایش تعامل علمی و تخصصی با حضور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و مدیرکل مدیریت بحران استان، برگزار شد


جلسه افزایش تعامل علمی و تخصصی با حضور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و مدیرکل مدیریت بحران استان، برگزار شد

جلسه ای با حضور مدیر کل مدیریت بحران، معاونت پژوهش و فناوری، مدیریت ارتباط با صنعت و جامعه و برخی اعضای هیات علمی دانشگاه گیلان برگزار شد. در این جلسه پس از ارائه گزارشی مختصر از وضعیت استان گیلان در ارتباط با مدیریت بحران و همچنین بیان نگرانیهای موجود از سوی مدیرکل مدیریت بحران استان، اعضای هیات علمی حاضر در جلسه، ضمن معرفی برخی از محصولات تولیدی و دانش فنی موجود در دانشگاه، نقطه نظرات و پیشنهادات خود در زمینه کاهش مشکلات کنونی و چاره جویی برای پیشگیری از بروز مسائل آینده در این حوزه را بیان کردند.

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان، در این جلسه بر لزوم گسترش تعامل علمی و تخصصی بین اداره کل بحران استان و دانشگاه گیلان تاکید نمود و وجود دانشگاه گیلان با تخصصهای مختلف مورد نیاز برای رفع مسائل مختلف موجود را فرصتی مناسب برای سازمانها و دستگاههای اجرایی استان دانست.

مدیرکل مدیریت بحران استان گیلان نیز ضمن ابراز خرسندی و رضایت از همکاریهای پیشین دانشگاه گیلان با آن اداره کل، از افزایش ارتباط فی مابین استقبال نمود و هماهنگی هایی مقدماتی برای ارائه تعدادی از پیشنهادات مطرح شده در جلسه به آن اداره کل انجام شد. در پایان مذاکراتی مقدماتی در راستای بهره مندی حداکثری از ظرفیت علمی و تخصصی اعضای هیات علمی دانشگاه گیلان صورت پذیرفت.

آدرس کوتاه :