بستن
FA EN AR RU FR CHI

تولید یک ماهی هیبرید سریع الرشد توسط عضو هیات علمی گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی

تولید یک ماهی هیبرید سریع الرشد توسط عضو هیات علمی گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی


تولید یک ماهی هیبرید سریع الرشد توسط عضو هیات علمی گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی

با تلاش و همکاری متخصصین شیلاتی دانشگاه (آقای دکتر بهرام فلاحتکار عضو هیات علمی گروه شیلات) و مرکز تکثیر و بازسازی ذخایر ماهیان دریایی دکتر یوسف پور سیاهکل (آقایان مهندس ایرج عفت پناه و بهمن مکنت خواه)، برای اولین بار هیبرید (دورگه) ماهی ماش و سفید تولید شد. نتایج اولیه در خصوص این هیبرید نشان می دهد ماهی مذکور قابلیت مصرف غذای دستی و نگهداری در سیستم های بسته پرورشی را داشته و رشد خوبی را از خود نشان می دهد به گونه ای که در سال اول پرورش و ظرف 8 ماه به وزن بالای 125 گرم و 3 سال پس از پرورش به وزن 1500 گرم رسیده و امید است بتوان در آینده ای نزدیک این ماهی را به عنوان یک کاندید جدید در سیستم های مختلف آبزی پروری معرفی نمود.