بستن
FA EN AR RU FR CHI

ترجمه کتاب « اطلس جیبی عضلات اسکلتی» توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

ترجمه کتاب « اطلس جیبی عضلات اسکلتی» توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان


ترجمه کتاب « اطلس جیبی عضلات اسکلتی» توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

کتاب «اطلس جیبی عضلات اسکلتی» ترجمه دکتر سید حسین حسینی عضو هیات علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان، مرتضی تفاح و معصومه باغبان، در ۲۳۳ صفحه از سوی انتشارات سفیر منتشر شد.

عضله­ شناسی، از جمله مهمترین مباحث آناتومی انسانی در رشته­ های علوم ورزشی، علوم پزشکی و سایر رشته­ های وابسته به سلامت و حرکت انسان می باشد.

این کتاب می تواند به عنوان راهنما و مرجعی فشرده برای درک موقعیت عضلات در بدن و شناخت عملکرد کلی آنها مورد استفاده قرار گیرد.

کتاب حاضر به گونه ­ای تنظیم شده است که اساتید و دانشجویان علوم ورزشی و توانبخشی، مربیان پرورش اندام و بدنسازی، معلمان تربیت بدنی و سایر افرادی که به نحوی با حرکت و سلامت انسان سر و کار دارند، با مرور تصاویر و مطالب مربوط به هر عضله بتوانند به درکی کلی از موقعیت، عملکرد و عصب ­رسانی آن عضله دست یابند.

کتاب مذکور در ۹ فصل با عناوین عضلات تنه­ ای کتفی، عضلات تنه­ ای بازویی و کتفی بازویی، عضلات بازو، عضلات ساعد و … تنظیم شده است.