بستن
FA EN AR RU FR CHI

تداوم حضور دانشگاه گیلان در رتبه بندی جهانی تایمز2021

تداوم حضور دانشگاه گیلان در رتبه بندی جهانی تایمز2021


تداوم حضور دانشگاه گیلان در رتبه بندی جهانی تایمز2021

پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از معتبرترین نظام های رتبه بندی بین المللی است که دانشگاه های برتر دنیا را هر ساله در رتبه بندی های مختلفی(جهانی، منطقه ای، حوزه ای،....) مورد ارزیابی قرار می دهد. در این رتبه بندی دانشگاه های جهان در 5 حوزه آموزشی، وجه بین المللی، پژوهشی، استنادها و درآمدهای صنعتی، برپایه 13 سنجه کمی مورد ارزیابی قرار می گیرند. این پایگاه فهرست جهانی دانشگاه های برتر سال 2021-2020 میلادی را منتشر کرد و در این رتبه بندی 1527 دانشگاه در سطح جهان رتبه بندی شده اند. نتایج حاصله از این رتبه بندی نشان از حضور 47 دانشگاه ایرانی دارد که دانشگاه گیلان برای چهارمین سال متوالی در رتبه 30 کشوری و با امتیاز 1001+ جهانی قرار گرفته است. این رتبه بندی تاثیر تحقیقات را با محاسبه متوسط تعداد دفعاتی که انتشارات دانشگاه مورد استناد قرار گرفته شده اند را مورد بررسی قرار می دهد. انتشارات مورد بررسی شامل تعداد مقاله در مجلات، مقالات مروری، مقالات کنفرانسی، کتاب ها و فصل های کتاب در بازه زمانی پنج ساله (2019-2015) می باشد. این رتبه بندی، مقالات منتشر شده در مجلات اسکوپوس ( در بازه زمانی 2020-2015 ) که به آنها استناد شده است را مورد بررسی قرار می دهد.

آدرس کوتاه :