بستن
FA EN

تداوم حضور دانشگاه گیلان در رتبه بندی تایمز دانشگاه ها ی آسیایی 2022

تداوم حضور دانشگاه گیلان در رتبه بندی تایمز دانشگاه ها ی آسیایی 2022


تداوم حضور دانشگاه گیلان در رتبه بندی تایمز دانشگاه ها ی آسیایی 2022

بر اساس جدیدترین نتایج منتشر شده موسسه تایمز در خصوص رتبه بندی دانشگاه های آسیایی در سال 2022 میلادی ، دانشگاه گیلان در جایگاه 350-301 قرار دارد. نتایج رتبه بندی دانشگاه های آسیایی موسسه تایمز در سال جاری میلادی، نشان دهنده حضور 616 دانشگاه بوده که 58 دانشگاه ایرانی در میان آن ها حائز رتبه شده اند. پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از معتبرترین نظام های رتبه بندی بین المللی است که دانشگاه های برتر دنیا را هر ساله در سطوح مختلف رتبه بندی ( جهانی، منطقه ای، حوزه ای، و ..) در 13 شاخص مورد ارزیابی قرار میدهد. این موسسه در رتبه بندی دانشگاه های آسیایی به مقایسه موسسات در معیارهای یاددهی، پژوهش، استنادات ، وجهه بین المللی و درآمد ارتباط با صنعت می پردازد. انتشارات پژوهشی مورد بررسی در این رتبه بندی متعلق به عملکرد موسسات طی سال های 2016-2020 می باشد. همچنین استنادات دریافتی موسسات طی سال های 2016- 2021 مورد ارزیابی قرار می گیرد. اطلاعات خوداظهاری دانشگاه ها در خصوص سایر معیارها بر مینای عملکرد سال 2019 می باشد.

نتایج تفصیلی این رتبه بندی در سایت معاونت پژوهشی - علم سنجی- نظام های رتبه بندی قابل مشاهده است. 

آدرس کوتاه :