بستن
FA EN

بهره برداری از مرکز نوآوری دانشگاه گیلان با حضور معاون رئیس جمهور و معاون وزیر علوم

بهره برداری از مرکز نوآوری دانشگاه گیلان با حضور معاون رئیس جمهور و معاون وزیر علوم


بهره برداری از مرکز نوآوری دانشگاه گیلان با حضور معاون رئیس جمهور و معاون وزیر علوم

آدرس کوتاه :