بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری کارگاه آموزشی مبانی و ممیزی الزامات استاندارد

برگزاری کارگاه آموزشی مبانی و ممیزی الزامات استاندارد


برگزاری کارگاه آموزشی مبانی و ممیزی الزامات استاندارد

در راستای به روز رسانی اطلاعات و همچنین ارتقاء توان علمی و عملیاتی کارشناسان و مدیران مرتبط با امور آزمایشگاهی جهت کمک به استقرار استاندارد 17025 در آزمایشگاه های واجد شرایط دانشگاه، کارگاه آموزشی سه روزه تحت عنوان "مبانی و ممیزی الزامات استاندارد ISO/IEC 17025: 2017" توسط آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گیلان و با همکاری دانشکده علوم کشاورزی از تاریخ 14 تا 16 آذر 1397 بمدت 18 ساعت در محل معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان برگزار گردید. در این کارگاه، تعداد 26 نفر از کارشناسان مجرب و مرتبط با حوزه استاندارد سازی از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه و دانشکده کشاورزی شرکت داشتند. تدریس این دوره آموزشی توسط آقای مهندس احمد فیض از مدرسان معتبر پژوهشگاه استاندارد ایران انجام شد. مهمترین عناوین تدریس شده در این دوره شامل راهکارهای مدیریتی،  فنی و اجرایی در امور آزمایشگاهی به منظور حصول حداکثر کیفیت در ارایه خدمات و آزمونها توسط مدرس محترم مطرح ومورد تبادل نظر قرار گرفت. به شرکت کنندگان در این دوره گواهینامه معتبر صادر شده از پژوهشگاه استاندارد ارایه خواهد. بدیهی است در صورتی که دانشکده های مختلف دانشگاه گیلان بر اساس ماموریت های تخصصی بدنبال استقرار استاندارد ملی و استاندارد 17025 در آزمایشگاه های منتخب خود باشند، این دوره ها برای کارشناسان این دانشکده ها نیز برگزار خواهد شد.