بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری سخنرانی علمی با عنوان " سیستم های جدید کلون کردن ژن" در دانشکده علوم کشاورزی

برگزاری سخنرانی علمی با عنوان " سیستم های جدید کلون کردن ژن" در دانشکده علوم کشاورزی


برگزاری سخنرانی علمی با عنوان " سیستم های جدید کلون کردن ژن" در دانشکده علوم کشاورزی

سخنرانی علمی با عنوان " سیستم های جدید کلون کردن ژن" توسط دکتر منصور کریمی محقق دپارتمان سیستم بیولوژی دانشگاه گنت بلژیک در روز سه شنبه 94/7/7 ساعت 11.30 در تالار شهید آوینی دانشکده علوم کشاورزی برگزار می گردد از علاقه مندان دعوت می شور در این جلسه شرکت فرمایند