بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری دوره آموزشی با عنوان "ایمنی و بهداشت کار (HSE عمومی)"

برگزاری دوره آموزشی با عنوان "ایمنی و بهداشت کار (HSE عمومی)"


برگزاری دوره آموزشی با عنوان "ایمنی و بهداشت کار (HSE عمومی)"

در راستای به روز رسانی  و ارتقاء دانش کارشناسان محترم آزمایشگاه در خصوص ایمنی کار در آزمایشگاه ها و کارگاه ها، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گیلان با همکاری پژوهشگاه ملی استاندارد کشور، دوره آموزشی با عنوان "ایمنی و بهداشت کار (HSE عمومی)" را با حضور کارشناسان دانشکده های مکانیک و فنی برگزار می نماید. مدرس دوره:  مهندس محمد مهدی ایزدی زمان پنج شنبه و جمعه 2۷ و ۲۸ دی ماه ۱۳۹۷- ساعت 8 الی 16 مکان:  سالن شورای معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان   قابل ذکر است به شرکت کنندگان در این دوره گواهینامه معتبر از پژوهشگاه ملی استاندارد  اعطا خواهد شد. لذا از کارشناسان دانشکده های یاد شده دعوت می شود طبق برنامه زمانی در ایام فوق در جلسات دوره حضور به هم رسانند. بدیهی است برای کارشناسان محترم سایر دانشکده ها نیز در ماه های آتی دوره مشابه برگزار خواهد شد.